RODOmail

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych “Kędra” Agnieszka Serafinko z siedzibą w Koszalinie (75-816) przy ul. Połczyńskiej 58, NIP: 6691860635, BDO: 000010613

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w prawnie uzasadnionym interesie firmy, rozumianym jako bieżący kontakt oraz ze względu na zawarcie umowy oraz obowiązek prawny związany z wystawieniem faktury. Dane osobowe dla celów takiego kontaktu będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji, a w przypadku zawarcia umowy i wystawienia faktury do czasu przedawnienia roszczeń oraz zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom, jak też podmiotom udzielającym wsparcia firmie na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz firmom spedycyjnym. Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie Jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne.

W przypadku zmiany lub rozszerzenia celu przetwarzania firma przedstawi dedykowaną klauzulę informacyjną.